Predškolska ustanova vrtić obdanište jasle jaslice Klicograd

RELAX KIDS PROGRAM U KLINCOGRADU

Relax kids je britanski dečiji program koji ima za cilj da deci omogući pristup različitim, jednostavnim i delotvornim tehnikama opuštanja, svesne pažnje kao i tehnikama za kontrolu stresa koje uče i usvajaju na zabavan i kreativan način.

Relax kids podrazumeva strukturu od sedam koraka kroz koje deca uče da se smire, fokusiraju i opuste. Radionice uključuju ples i pokret, vežbe glume i relaksacije, istezanje, uzajamnu masažu, disanje, afirmativne iskaze, svesnu pažnju i vizualizacije.

 

CILJEVI RELAX KIDS-A:

Ciljevi programa:

– uči decu savladavanju tehnika opuštanja i smirivanja stresa

– pomaže im u svakodnevnom korišćenju tehnika opuštanja

– uči ih veštini prepoznavanja štetnih emocija i kontrole svojih osećanja u stresnim situacijama

– razvija svest dece o svom telu i prostoru

– pomaže im u sticanju mentalne i fizičke kondicije

– daje im podršku u sticanju bolje slike o sebi i više samopoštovanja

– pomaže deci da razvijaju sopstvenu kreativnost

– osposobljava ih u jačanju koncentracije i fokusa

– razvija i neguje empatiju kod dece

Relax Kids u poslednjih nekoliko godina obučava trenere širom sveta za sprovođenje ovog programa. Ovaj program je stigao u našu zemlju u septembru 2016. i već na samom početku dobio prve simpatije od strane roditelja i dece. Prvi časovi Relax Kids programa sproveli su se u Beogradu tokom decembra prošle godine i povodom toga prvi licencirani trener (coach) u Beogradu je Marija Stevanović, koja na osnovu potrebnih organizovanih časova Relax Kids rada sa decom i izveštaja poslatoj Relax Kids u Velikoj Britaniji dobija i svoju licencu i sa ponosom sprovodi program u Beogradu.

Relax kids radionice koje se odtžavaju u našem vrtiću su namenjene deci uzrasta od četvrte do sedme godine.

Više o Relax Kids programu možete saznati na zvaničnom sajtu: www.relaxkids.com