SPOLJNI SARADNICI

 

Radi podizanja kvaliteta usluga na viši nivo,  u rad P.U. „Klincograd“ uključeni su i stručni spoljni saradnici. Svaki od njih u svom domenu delovanja doprinosi praćenjem psihofizičkog razvoja dece, evaluacijom i postavljanjem novih zadataka podsticajnog delovanja na svako dete individualno.

PEDIJATAR
Ordinacija „Mala lala“
Dr Tatjana Ilić
http://malalala.rs/

DEFEKTOLOG – LOGOPED
Doc Dr Neda Milošević
http://www.logomedica.rs/neda-milosevic-logoped/

ŠKOLICA ENGLESKOG JEZIKA
London Royal Academy po programu „Cambridge academy“
http://www.cambridgeacademy.rs/sr/vrtici.html

ŠKOLICA SPORTA
„Sport 4 kids“
http://sport4kids.co.rs/

STOMATOLOG
Stomatološka ordinacija „Dr Ognjen Stankov“
http://www.stomatoloskaordinacija.com/

MUZIČKA KULTURA
Specijalista teoretičar muzičke umetnosti – Tijana Ilišević
https://www.fmu.bg.ac.rs/en/katedra_za_muzicku_teoriju.php