IMAMO VIZIJU…

Polazna ideja o gradu za klince satkana je u samom nazivu, u kojoj će mališani pored osnovnog vaspitno-obrazovnog rada imati mogućnost da stvaraju svojim aktivnim učešćem gradić „po svojoj meri”.

P.U. „Klincograd” ima sve odlike pravog grada:

Ulice (koje imaju naziv grupa), himnu, zastavu, klincokartu za svakog svog građanina, predsednika, mesečna zaduženja, čime se deca uvode, na veseo i maštovit način, u svet odraslih i stvaranje pozitivnog stava prema svom gradu i ličnim obavezama za očuvanje sredine u kojoj se raste i boravi.