PROGRAMI

 

Model A naglašava sledeće ciljeve:

  • samostalnost i autonomija deteta;
  • da dete otkriva i upoznaje samo sebe;
  • da razvija odnose i stiče iskustva i saznanja o drugim ljudima;
  • da saznaje svet oko sebe i razvija načine delovanja na njega.

Okvir po kome funkcioniše Model A:

  • Posmatra dete kao nedeljivu dinamičnu ličnost;
  • Fleksibilan program prema individualnim potrebama i mogućnostima deteta;
  • Kontinuiran i kreativan pristup u kreiranju tehnika rada sa decom;
  • Otvorenost programa prema porodici i društvu.

Predškolska ustanova vrtić obdanište jasle jaslice Klicograd

Od kraja 2016. godine naša ustanova je zvanično licencirana za sprovođenje NTC programa, i takođe je NTC centar.

NTC program se sprovodi u 15 država Evrope, u 6 država je akreditovan (Srbija, Slovenija, Crna gora, Češka, BiH i Hrvatska), a u 9 država se sprovodi uz saradnju sa obrazovnim ustanovama (Makedonija, Italija, Slovačka, Rumunija, Mađarska, Bugarska, Norveška, Švajcarska i Grčka). U još nekoliko država program je u fazi pilot projekta (Nemačka, Poljska, Austrija).

 

Predškolska ustanova vrtić obdanište jasle jaslice Klicograd

Relax kids je britanski dečiji program koji ima za cilj da deci omogući pristup različitim, jednostavnim i delotvornim tehnikama opuštanja, svesne pažnje kao i tehnikama za kontrolu stresa koje uče i usvajaju na zabavan i kreativan način.

Relax kids podrazumeva strukturu od sedam koraka kroz koje deca uče da se smire, fokusiraju i opuste. Radionice uključuju ples i pokret, vežbe glume i relaksacije, istezanje, uzajamnu masažu, disanje, afirmativne iskaze, svesnu pažnju i vizualizacije.

Relax kids radionice koje se održavaju u našem vrtiću su namenjene deci uzrasta od četvrte do sedme godine i sprovodi ih prvi licencirani trener u Beogradu Marija Stevanović.