ADAPTACIJA

 

Polazak deteta u vrtić predstavlja, uglavnom, njegov prvi izlazak iz porodične sredine na duže vreme. Istovremeno, za dete to može predstavljati i prvi susret sa većim brojem nepoznatih osoba, što često uzrokuje javljanje straha od odvajanja kod dece, dok roditelji čine brojne napore da se dete prilagodi novonastaloj situaciji.

Stoga, pravilna adaptacija deteta na kolektiv je vrlo važna za detetov dalji psihološki razvoj i to je prvi korak ka uspešnom realizovanju svih aktivnosti koje vrtić nudi. Adaptacija je period tokom kog se dete privikava na novu sredinu, drugare, osoblje i uslove života u vrtiću. Kako će proteći adaptacija i koliko će trajati zavisi od niza činjenica:

– uzrasta
– prethodnog iskustva odvajanja
– pripremljenosti deteta za dolazak u vrtić/jasle
– stavova roditelja prema vrtiću/jaslama
– od redovnosti dolaženja

U našoj ustanovi postoji praksa da se organizuje adaptivna igraonica za decu, čije trajanje zavisi od individualnih potreba deteta. Tokom prvih dana dete ostaje u vrtiću kraće vreme, da bi potom postepeno ostajalo sve duže. Postupnim produžavanjem boravka u objektu, dete prevladava strah od novog i nepoznatog, a osoblje vrtića upoznavajući dete uvažava njegove potrebe.

Prvi susret roditelja i osoblja vrtića je, takođe, značajan za proces adaptacije. Tokom prvih razgovora sa roditeljima dobijaju se važne informacije o zdravstenom stanju deteta, navikama i ishrani deteta, spavanju, koje doprinose boljem upoznavanju deteta. Takođe, kroz prve razgovore stvara se osnova za izgradnju dobre komunikacije roditelja i zaposlenih. Dolaskom deteta u kolektiv, roditelji dobijaju partnere u vaspitanju svoje dece, te je veoma važno od početka uspostaviti dobar odnos između roditelja i vrtića.