SUBVENCIJE

PROGRAM SUBVENCIJE

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi – subvenciju imaju:

Roditelji koji su državljani Republike Srbije

Roditelji dece prijavljene na teritoriji grada Beograda

Roditelji čije dete ne bude dobilo mesto u državnom vrtiću