PROGRAMI

Model “A”

Model A naglašava sledeće ciljeve:
– samostalnost i autonomija deteta;
– da dete otkriva i upoznaje samo sebe;
– da razvija odnose i stiče iskustva i saznanja o drugim ljudima;
– da saznaje svet oko sebe i razvija načine delovanja na njega.

Okvir po kome funkcioniše Model A:
Posmatra dete kao nedeljivu dinamičnu ličnost;
Fleksibilan program prema individualnim potrebama i mogućnostima deteta;
Kontinuiran i kreativan pristup u kreiranju tehnika rada sa decom;
Otvorenost programa prema porodici i društvu.

 

Predškolska ustanova vrtić obdanište jasle jaslice Klicograd

NTC PROGRAM

Od kraja 2016. godine naša ustanova je zvanično licencirana za sprovođenje NTC programa, i takođe je NTC centar.

NTC program se sprovodi u 15 država Evrope, u 6 država je akreditovan (Srbija, Slovenija, Crna gora, Češka, BiH i Hrvatska), a u 9 država se sprovodi uz saradnju sa obrazovnim ustanovama (Makedonija, Italija, Slovačka, Rumunija, Mađarska, Bugarska, Norveška, Švajcarska i Grčka). U još nekoliko država program je u fazi pilot projekta (Nemačka, Poljska, Austrija).

 

Predškolska ustanova vrtić obdanište jasle jaslice Klicograd

RELAX KIDS PROGRAM

Relax kids je britanski dečiji program koji ima za cilj da deci omogući pristup različitim, jednostavnim i delotvornim tehnikama opuštanja, svesne pažnje kao i tehnikama za kontrolu stresa koje uče i usvajaju na zabavan i kreativan način.

Relax kids podrazumeva strukturu od sedam koraka kroz koje deca uče da se smire, fokusiraju i opuste. Radionice uključuju ples i pokret, vežbe glume i relaksacije, istezanje, uzajamnu masažu, disanje, afirmativne iskaze, svesnu pažnju i vizualizacije.

Relax kids radionice koje se održavaju u našem vrtiću su namenjene deci uzrasta od četvrte do sedme godine i sprovodi ih prvi licencirani trener u Beogradu Marija Stevanović.